Algemene reis voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij anders is overeengekomen, van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van of met indoorski & snowboard Zaanstad gevestigd in Zaandam, KvK 63509431

indoorski & snowboard Zaanstad Reizen boekt haar reizen altijd bij een tussenpersoon die is aangesloten bij de Vereniging van ANVR-Reisorganisatoren, de Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR) en het Calamiteitenfonds. Als zodanig hanteren wij voor alle reizen die wij verkopen de ANVR-reisvoorwaarden. Voor de verkoop van reizen via deze website gelden bovendien een aantal aanvullende voorwaarden.

Aanvullende voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij anders is overeengekomen, van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van of met indoorski & snowboard Zaanstad gevestigd in Zaandam, KvK 63509431

indoorski & snowboard Zaanstad Reizen boekt haar reizen altijd bij een tussenpersoon die is aangesloten bij de Vereniging van ANVR-Reisorganisatoren, de Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR) en het Calamiteitenfonds. Als zodanig hanteren wij voor alle reizen die wij verkopen de ANVR-reisvoorwaarden. Voor de verkoop van reizen via deze website gelden bovendien een aantal aanvullende voorwaarden.

Aansprakelijkheid en minimumleeftijd bij boeking

Degene die een reis boekt, voor zichzelf of voor zichzelf en andere deelnemers, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle personen die hij of zij aanmeldt. Alle correspondentie wordt gevoerd via het adres van deze zogenoemde hoofdboeker. De hoofdboeker moet minimaal 18 jaar oud zijn. Voor alle minderjarigen moet worden aangetoond dat ouders of voogden toestemming hebben verleend.

Tot stand komen overeenkomst

Een overeenkomst met indoorski & snowboard Zaanstad Reizen door boeking via deze website komt online tot stand wanneer de hoofd boeker, nadat hij of zij akkoord is gegaan met de voorwaarden en zijn of haar boeking gegevens definitief heeft gemaakt en verstuurd naar reizen@indoorskischool.nl

indoorski & snowboard Zaanstad verstuurt na de boeking per e-mail een bevestiging naar het door de hoofd boeker opgegeven e-mailadres. indoorski & snowboard Zaanstad heeft het recht het aangaan van een overeenkomst met een aanstaande reiziger te weigeren zonder de verplichting daartoe nadere redenen te geven.

Betaling

Aanbetalingen op de reissom, dan wel betalingen van de gehele reissom in geval van overeenkomsten die binnen 6 weken voor de dag van vertrek tot stand komen, die conform de reisvoorwaarden door de hoofd boeker dienen te worden voldaan, dienen binnen de aan de hoofd boeker bekend gemaakte termijn(en), en in ieder geval voor vertrek van (de groep reizigers van) de hoofd boeker, te zijn ontvangen door indoorski & snowboard Zaanstad  op rekening nummer NL38ABNA0496825631

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle overeenkomsten tussen de hoofdboeker en indoorski & snowboard Zaanstad  is het Nederlands recht van toepassing. De rechter in het Arrondissement Amsterdam is bevoegd.